διασαρκωνίζω

διασαρκων-ίζω, = foreg., Hsch. (also [suff] διασαρκων-σαρωνίζω); but [suff] διασαρκών-ισμα· ἀσελγές τι σχῆμα, Id.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.